Klazienaveen 16-12-2020
 
Helaas moeten wij vernemen dat door de nieuwe corona maatregelen de samenleving weer in een Lockdown is gekomen. Dat raakt iedereen en dus ook de sport. Daarom zijn wij verplicht om tot maandag 19 januari te stoppen met het geven van judolessen en trainingen.
 
Natuurlijk werken wij er ook aan mee om dit verschrikkelijke virus een halt toe te roepen.
Graag waren wij met een ander meer positief bericht gekomen.
Gezondheid staat wel voorop.
 
Wij vertrouwen erop dat in het nieuwe jaar wij weer naar een gewone normale maatschappij gaan.
Graag bedanken wij iedereen die in dit jaar onze vereniging zijn blijven steunen.
Grote klasse.
 
Onze wens is dat wij iedereen gezond terug zien in 2021.
Maak er fijne feestdagen van en een heel gelukkig nieuwjaar.
 
Bestuur judovereniging Vos.

20-08-2020

Judo Vereniging Vos alle lokaties

 Alle lessen op de diverse lokaties zijn weer begonnen.

Kijk op de site voor de tijden per locatie

Graag ook aandacht van iedereen voor de basis regels van het RIVM en NOC / NSF om het gevaarlijke virus te stoppen en besmetting te voorkomen :

- ben je ziek dan thuis blijven

- let op een goede hygiëne

- boven 18 jaar, houdt buiten de judomat de 1,5 meter aan

- kijk in de gymzalen naar de mededelingen van sportzaken

- voor ouders. Denk aan de 1,5 meter regel in kleedkamers e.d.

Ga indien mogelijk de sportzalen niet naar binnen en ga niet naar binnen om de les / training te bekijken.

Vrijdag 5-6-2020 gaat de buitentraining voor de 1e groep niet door ivm slecht weer. 17:30 t/m 18:30

Voor vragen graag contact opnemen met Anja 06-27475362

Emmen 22-05-2020

Eerste buiten training een feit

 

Klazienaveen 18-05-2020

Beste judoka's

Na een te lange periode(hopen dat iedereen nog in een goede gezondheid is) gaan we beginnen om outdoor lessen te gaan geven. Deze outdoor lessen zijn voor alle afdelingen van onze vereniging.
We gaan vrijdag 22 mei weer beginnen volgens de richtlijnen van het RIVM.
Het protocol van Drenthe staat op onze site( graag even doorlezen).
Er is geen mogelijkheid tot omkleden.
Je kan/mag ook niet van sanitaire voorzieningen gebruik maken
Ouders mogen er niet bij zijn dus alleen brengen en halen.
Ben je niet fit blijf dan thuis.
Groep 1 - jeugd tot en met 12 jaar 17.30-18.30 uur.

Groep2 - 13 jaar en ouder 18.30-19.30 uur.

Lokatie: Kleine Rietplas 1 7827xz Emmen

Graag in sportkleding en judo jas + band.
Opgave via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij vragen bel gerust met Anja Hidding 0627475362

Klazienaveen 18-5-2020

Protocol over buitensportactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen
Vanaf 11 mei worden de regels verder versoepeld voor sportactiviteiten in de buitenlucht. Zo is het sporten in groepen voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei. In de buitenlucht is veel meer mogelijk, maar binnen sporten (inclusief de gymzalen) blijft verboden. Een uitzondering wordt gemaakt voor maneges als paarden binnen getraind moeten worden. Als ruiters getraind worden (paardrijles) mag dat uitsluitend buiten (zonder enige vorm van dakbedekking). In dat geval gelden de normale regels van dit protocol.
De versoepeling is bedoeld voor trainingsactiviteiten. Wedstrijden of sportvormen met het karakter van een competitie blijven verboden. Bovendien is bepaald dat het gaat om georganiseerde sportactiviteiten, dus geen nieuwe particuliere initiatieven.
In de provincie Drenthe hanteren we voor iedereen dezelfde regels. Dit protocol is dus het enig geldende in Drenthe. Het is gebaseerd op
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand
De regels in Drenthe
Gezond verstand staat voorop. We zijn ontzettend blij met de versoepeling en we zorgen er samen voor dat we de regering helpen met het in control blijven van de corona-aanpak. Ons gedrag draagt bij aan verdere versoepeling van regels op langere termijn. Daarom:
• Behoud ten minste 1,5 meter afstand van elkaar (uitzondering geldt voor sportende/spelende kinderen tot en met 12 jaar).
• Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook iedereen blijft thuis. Deelnemers mogen om deze reden worden teruggestuurd.
• Als een huisbewoner koorts heeft, blijft u of uw kind thuis.
• Sportaanbieders zijn en blijven verantwoordelijk voor de inhoud en veiligheid van de aangeboden sport- en beweegactiviteiten en het hanteren en bewaken van de extra richtlijnen. Faciliteer zoveel mogelijk het wassen en desinfecteren van handen.
• Het is verboden de kleed- en wasgelegenheid op het sportpark te gebruiken voor omkleden en/of te douchen.
• Binnen en buiten zwembaden mogen per 11 mei weer worden opengesteld. Hierbij geldt dat moet worden kunnen voldaan aan het Protocol Verantwoord Zwemmen, opgesteld door de zwembadbranche en de Vereniging Sport en Gemeenten. Het protocol zorgt ervoor dat iedereen weer op een veilige en verantwoorde manier kan genieten van de zwemsport, rekening houdend met de belangen van alle zwemmers, zwembadpersoneel en zwemverenigingen. Zwembaden dienen hun plan van aanpak te delen met de gemeente.
• Gemeenten hebben van het Rijk een extra taak gekregen voor advisering en eventuele handhaving. Daarom is het vooraf melden bij de gemeente van nieuwe sport- en beweegactiviteiten in georganiseerd verband, die in de openbare ruimte worden georganiseerd, verplicht. Een meldingsformulier is bijgevoegd. De Gemeente gaat uw aanvraag beoordelen. Alleen wanneer er over het aanmeldformulier vragen zijn, het niet volledig is ingevuld of iets niet kan, dan wordt er contact opgenomen met de vereniging. U hoeft dus niet te wachten met het starten van uw activiteit. Ook na melding blijft de verantwoordelijkheid van de sport- en beweegactiviteiten bij de aanbieder.
• Er is op de sport- en beweeglocatie bij alle activiteiten voor kinderen en jongeren een volwassene aanwezig die herkenbaar is (een gekleurd hesje) en de coronaveiligheid waarborgt. Bij een activiteit voor volwassenen is dit niet verplicht. Bij meer dan 10 sporters dient dit iemand anders te zijn dan de trainer.
2
o Het aantal begeleiders/ toezichthouders per groep is genormeerd. Algemene stelregel is om per 10 sporters een volwassen toezichthouder aanwezig te laten zijn naast een trainer, die in de gaten houdt of de regels gehandhaafd blijven.
▪ 0-10 geen toezichthouder, een volwassen trainer volstaat
▪ 11-20 1 volwassen toezichthouder
▪ Vanaf 21 -50 2 toezichthouders
▪ Vanaf 50 minimaal 3 toezichthouders
Voor buitensportverenigingen met eigen accommodatie:
• Alleen deelnemende kinderen, jongeren, volwassen, sportbegeleiders en coronaverantwoordelijken zijn op de sportlocatie aanwezig.
• Buitensportverenigingen mogen buiten trainen met jeugd tot en met 12 jaar. Hierbij gelden voor kinderen onderling geen afstandsbeperkingen. De trainer blijft wel op minimaal 1,5 meter afstand van de deelnemers.
• Jeugd van 13 t/m 18 jaar mag trainen maar zij moeten 1,5 m afstand bewaren. Dit maakt ‘normaal’ trainen niet mogelijk.
• Volwassenen mogen weer buiten sporten in groepen, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches.
• Kantines blijven gesloten. Het moet mogelijk zijn veilig en schoon naar het toilet te gaan en de handen te wassen. Zorg voor voldoende zeep, papieren handdoekjes, desinfectie- en EHBO-middelen binnen handbereik. Hoe u dit regelt, kunt u aangeven op het meldformulier.
• Kinderen, jongeren en volwassenen komen in sportkleding naar de locatie. Ze kunnen zich niet omkleden en douchen en gaan na de activiteit direct van het terrein. Omkleden en douchen bij de sportaccommodaties mag niet.
• Stel (per activiteit of reeks activiteiten) een volwassen herkenbare coronaverantwoordelijke (met een gekleurd hesje) aan, die altijd aanwezig is en het gemeentelijke aanspreekpunt is. Deze is eindverantwoordelijk voor
o De inachtneming van de hygiëneregels
o De interne logistiek en bewegwijzering van veilige looplijnen en mogelijk afbakenen van eenrichtingsverkeer op parkeerplekken, bij toiletgebouwen en de velden.
o Dit vooraf aan te geven op het meldingsformulier. Ook het aantal sporters en het aantal toezichthouders.
Voor andere sportaanbieders (Binnensportverenigingen en commerciële aanbieders) die plannen hebben om buiten te gaan trainen:
• Indien gewenst kan er, in georganiseerd verband, buiten worden getraind door jeugd tot en met 18 jaar en volwassenen in de openbare ruimte, met in achtneming van dit protocol. Voorbeelden van openbare ruimten zijn onder andere Cruyff Courts en het park.
• Nieuwe activiteiten in georganiseerd verband, die in de openbare ruimte worden georganiseerd, moeten vooraf aan de gemeente gemeld worden via het meldformulier. Als een sportactiviteit niet vooraf is gemeld dan, kan gesommeerd worden per direct de activiteit te staken en kan verbaliseerd worden.
• Alleen deelnemende kinderen, jongeren, volwassenen, sportbegeleiders en coronaverantwoordelijken zijn op de sportlocatie aanwezig. Toeschouwers zijn zowel op de sportlocaties als in de openbare ruimte verboden.
• Het gebruik van binnensport-accommodaties is niet toegestaan, deze blijven gesloten.
• De openbare ruimte kan niet worden geclaimd. Houd rekening met andere gebruikers in het openbaar gebied. Beperk overlast van muziek etc.
• Zorg voor voldoende desinfectiemiddelen en EHBO-middelen binnen handbereik.

Klazienaveen 12-03-2020

Beste ouders en Judoka’s,

Waarschijnlijk is niemand de ontwikkelingen rondom het coronavirus ontgaan.

Wij als bestuur en trainers van Judovereniging Vos nemen het standpunt van de Judo Bond Nederland dan ook in acht.

In de eerste instantie tot naderbericht zullen de trainingen, vergaderingen maar ook de wedstrijden komen te vervallen.

Met vriendelijke groet,

het bestuur.

 

Hier onder het standpunt van de JBN.

Update: Judo Bond Nederland adviseert trainingen en andere bijeenkomsten voorlopig t/m eind maart af te gelasten.
Daarbij volgt de bond de richtlijnen van NOC*NSF. Zij roepen op om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten. Met de CTO’s hebben ze de afspraak dat zij voor de topsportselecties afgeschermde trainings-faciliteren realiseren. Het kabinet heeft voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Dit in combinatie met het feit dat we te maken hebben met een contactsport waarbinnen sporters binnen twee meter acteren, hierbinnen is de kans op besmetting het grootst. De JBN adviseert alle clubs en sporters in Nederland deze oproep op te volgen.