Klazienaveen 12-03-2020

Beste ouders en Judoka’s,

Waarschijnlijk is niemand de ontwikkelingen rondom het coronavirus ontgaan.

Wij als bestuur en trainers van Judovereniging Vos nemen het standpunt van de Judo Bond Nederland dan ook in acht.

In de eerste instantie tot naderbericht zullen de trainingen, vergaderingen maar ook de wedstrijden komen te vervallen.

Met vriendelijke groet,

het bestuur.

 

Hier onder het standpunt van de JBN.

Update: Judo Bond Nederland adviseert trainingen en andere bijeenkomsten voorlopig t/m eind maart af te gelasten.
Daarbij volgt de bond de richtlijnen van NOC*NSF. Zij roepen op om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten. Met de CTO’s hebben ze de afspraak dat zij voor de topsportselecties afgeschermde trainings-faciliteren realiseren. Het kabinet heeft voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Dit in combinatie met het feit dat we te maken hebben met een contactsport waarbinnen sporters binnen twee meter acteren, hierbinnen is de kans op besmetting het grootst. De JBN adviseert alle clubs en sporters in Nederland deze oproep op te volgen.